Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าแบรนด์ CTRL

CTRL

PowerBeam 300 เป็นอุปกรณ์เสริมของ UL101 สำหรับเพิ่มระยะการตรวจวัดอัลตร้าซาวด์ได้ไกลขึ้น ด้วยจานรวมสัญญาณรูปพาราโบลิค ช่วยให้ UL101 มีระยะตรวจวัดเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 300 ฟุต หรือ 100 ...

เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์จากการรั่ว ของความดัน, สุญญากาศ และไฟฟ้าแรงสูง CTRL UL101 เป็นเครื่องมือตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (non-destructive) ขนาดมือถือ ที่ใช้เทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์สำหรับงานซ่อมบำรุงแ ...