Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าแบรนด์ Extech

Extech

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech 39240 เทอร์โมมิเตอร์แบบเข็ม โพรบยาว 7 เซ็นติเมตรหรือ 2.75 นิ้ว เลือกหน่วย °C/°F ได้ ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 200°C ความละเ ...

รายละเอียด Extech 407026 เครื่องวัดแสงแบบเฮฟวี่ดิวตี้ หน้าจอแอลซีดี (2000 count) ขนาด 1.4 นิ้ว ไมโครโปรเซสเซอร์รับประกันความแม่นยำพร้อมฟังชั่นพิเศษ เลือกประเภทของแสง Tungste ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech 407113 เครื่องวัดความเร็วลมใบพัดโลหะ แสดงผลค่า  Air Flow (CFM), ความเร็วลม และอุณหถูมิ จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ (9999 count) ค่าความแม่นย ...

คุณสมบัติของ Extech 407119 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire+Air Flow โพรบวัดความเร็วลมยืดได้ยาวสูงสุด 940 มิลลิเมตร วัดค่าความเร็วลมและอุณหภูมิได้พร้อมกัน ฟังชั่น Min/Max ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech 407732 เครื่องวัดเสียง คุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน  ANSI และ IEC 651 Type 2 ย่านการวัดแบ High และ Low ฟังชั่น Data Hold และ Max Hold มีไ ...

คุณสมบัติเครื่องสอบเทียบเสียง Extech 407744 ใช้ได้กับไมโครโฟนขนาด 0.5 นิ้ว หรือ 1.0 นิ้ว Total Harmonic Distortion (THD) <2%  ที่ 94 เดซิเบล คุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน IEC 6 ...

ข้อมูลทางเทคนิค ช่วงการวัดเสียง 30 ถึง 130 เดซิเบล ความแม่นยำ ±1.5 เดซิเบล PC Interface Weighting A และ C Response Time Fast  (125ms) / Slow (1s) A ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech 407760 Data Logger Sound Level Meter ตรงตามมาตรฐาน  ANSI และ IEC 61672 Class 2 standards เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB พร้อมซอฟต์แวร์สำ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech 407780A เครื่องวัดระดับเสียง หน้าจอ LCD 4 หลักพร้อมกราฟแท่ง แสดงค่าการวัดแบบ SPL, SPL MIN/MAX, SEL, and Leq บันทึกข้อมูล 32,000 ข้อมูล แ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech 407790A เครื่องวัดเสียง Octave Band Analyzer ช่วงการวัดเสียง 30 ถึง 130 เดซิเบล จอแสดงผลแบบ LCD 160 x160 dot matrix พร้อมแบคไลท์ แสดงค่า Leq, ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech 407860 เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนพร้อมหัวแม่เหล็ก สายเซ็นเซอร์ยาว 100 เซ็นติเมตร ช่วงความถี่ 10Hz ถึง 1kHz คว ...

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Extech 445703 คุณสมบัติของ Extech 445703 หน้าจอแสดงผลขนาด 80×62 มม. ขนาดของตัวเครื่อง 109 x 99 x 20มม. แสดงผลอุณหภูมิและความชื้นได้ภายใน ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech 445715 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น มีปุ่มสำหรับปรับเทียบอุณหภูมิ มีปุ่มสำหรับปรับเทียบความชื้นสัมพัทธ์ ฟังชั่น  Max/Min และ Reset ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech 445814 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น หน้าจอขนาดใหญ่แสดงผลอุณหภูมิ, ความชื้นและ Dew Point ได้พร้อมกัน ตั้งค่าแจ้งเตือนความชื้นสัมพัทธ์ สูงหรือต่ำกว่า ...

รายละเอียด ลักษณะเด่นของ Extech 445815 แสดงผล Dew Point, อุณหภูมิและความความชื้น ตั้งเตือนค่าความชื้นสัมพัทธ์ (%RH Alarm) มีเสียงเตือนและไฟกระพริบเมื่อความชื้นเกินค่าที่กำหนดไว้ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech 45158 เครื่องวัดความเร็วลม+ไฮโกรมิเตอร์ วัดค่าวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point) แสดงผลค่าความเร็วลมและความชื้นสัมพัทธ์ได้พร้อมกัน ตัวเครื่องพั ...

รายละเอียด จอแสดงผลแบบ LCD แสดงค่าความสั่นสะเทือน, ความเร็วรอบแบบสัมผัสและไม่สัมผัส พร้อมซอฟต์แวร์  ภายในกล่องประกอบด้วย สายเซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน, หัวแม่เหล็ก, wheels (cone tip ...

Extech 461891 ครื่องวัดรอบ แบบล้อพื้นผิวสัมผัสความเร็ว  ที่ช่วงวัด (10 ถึง 9,999 รอบต่อนาที) มาพร้อมกับฟังก์ชั่นแสดงการวัดค่า สูงสุด / ต่ำสุด , การวัดค่าล่าสุด  คุณลักษณะเด่น &bul ...

เครื่องวัดรอบ ต่อนาที แบบเซ็นเซอร์ไม่สัมผัสที่ช่วงวัด (2 ถึง 99,999 รอบต่อนาที) ของการหมุนวัตถุ โดยชี้เลเซอร์ (1.6 ฟุต. ระยะทางกำหนดเป้าหมาย) ไปที่เทปสะท้อนแสงวางไว้บนวัตถุที่จะวัด  คุณลัก ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech 461995 เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัสและเลเซอร์ แสดงค่าการวัดแบบรีเวิร์สไดเร็คชั่นตามโหมดการวัด จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 0.4 นิ้ว ไมโครโปรเซสเซอร์ ...

รายละเอียด แสดงผลค่าอุณหภูมิและความเร็วลมได้พร้อมกัน บันทึกข้อมูลขนาดของพื้นที่ได้ 8 ค่า ฟังชั่นค่าเฉลี่ยจำนวน 20 จุดสำหรับ Air Flow จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดเส้นผ่าศูนย์ ...

รายละเอียด มีอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ในตัวเครื่อง แสดงผลค่าอุณหภูมิและความเร็วลมได้พร้อมกัน บันทึกข้อมูลขนาดของพื้นที่ได้ 8 ค่า ฟังชั่นค่าเฉลี่ยจำนวน 20 จุดสำหรับ Air Flow ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech AN300 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM, CMM หน้าจอแสดงผล 0.5 นิ้ว แบบ LCD วัดค่า Air Flow, ความเร็วลม, อุณหภูมิ ฟังชั่น Min/Max และ Data Hold ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech AN310 เครื่องวัดความเร็วลมแบบ CFM, CMM, Psychrometer ใบพัดขนาด 10 เซ็นติเมตร วัดค่าความเร็วลม, Air Flow, อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, Wet Bulb และอุณ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech AN340 เครื่องวัดความเร็วลม CMM CFM แบบ Datalogger เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 0.7 นิ้ว หรือ 18 มิลลิเมตร ความยาวโพรบสูงสุด 1 เมตร วัดความเร็วลม, Air ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech AN510เครื่องวัดความเร็วลม ปริมาตรลม CFM CMM และ Type K สามารถวัดค่าความเร็วลม, อุณหภูมิ, Air Flow และอุณหภูมิแบบ Type K จอแสดงผลแบบ LCD ใบพัดว ...

รายละเอียด   จอแสดงผลแบบไร้สายสามารถแยกจากตัวเครื่องและรับสัญญาณได้ไกล 10 เมตร หน่วยความจำแบบ microSD ขนาด 2 กิกะไบต์ บันทึกภาพได้ในรูปแบบไฟล์ JP ...

ในชุดประกอบด้วยตัวเครื่อง BR250-5, กล้องขนาด 5.2 มิลลิเมตรพร้อมสายยาว 1 เมตร, microSD card และอะแดปเตอร์ SD card, สาย USB, แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน, แบตเตอรี่แบบชาร์จได้, Extension tools (mirror, h ...

รายละเอียด ข้อมูลทางเทคนิค Extech BR70 Video Borescope กล้อง Viewing direction: Viewing Angle 50° จุดโฟกัส 15 เซ็นติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกล้อง 17mm ความยาวสา ...

รายละเอียด ข้อมูลทางเทคนิคของ Extech BR80 กล้อง Viewing direction: Viewing Angle 72° จุดโฟกัส 5 ถึง 15 เซ็นติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกล้อง 17mm ความยาวสาย 1 ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ EXTECH BR90 กล้องงู กันน้ำ กันน้ำ Waterproof ระดับ IP67 เส้นผ่าศูนย์กลางกล้อง 8 มิลลิเมตร โพรบยาว 77 เซนติเมตร ความละเอียด 640 x 480 pixel ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech CL200 เครื่องวัดค่าคลอรีนแบบ Total Chlorine ย่านการวัด Total chlorine 0.01ppm ถึง 10.00ppm สีหรือความขุ่นของน้ำที่ใช้ในการทดสอบไม่มีผลต่อการวัด ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech CO100 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แจ้งเตือนระดับก๊าซ CO2 ด้วยเสียงและสัญลักษณ์ Maintenance ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech CO210 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แบบ Datalogger ตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งค่าแจ้งเตือนระดับก๊าซ CO2 HI/LO ด้วยเสียงและ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech CO220 เครื่องวัดก๊าซ Carbon Dioxide (CO2) แสดงไอคอนใบหน้าที่แสดงระดับคุณภาพอากาศ มีเสียงเตือนเมื่อค่า CO2 สูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ แสดงปฏิ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech CO240 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แสดงผลค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, Dew Point, หรือ Wet Bulb แจ้งเตือนด้วยเสียงเมื ...

รายละเอียด คุณสมบัติของเทอร์โมมิเตอร์ Extech EA10 รองรับเทอร์โมคัปเปิลแบบ Type K ได้ 2 แชนแนล แสดงผลแบบ  [T1 plus T2] หรือ [T1-T2 plus T1] หรือ [T1-T2 plus T2] เลือกหน่ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech EA11A เทอร์โมมิเตอร์ Type K บันทึกข้อมูลได้ 150 ข้อมูล หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ฟังชั่น Max/Min/Avg และ Data Hold Offset key used for zero fu ...

รายละเอียด คุณสมบัติของเทอร์โมมิเตอร์แบบเทอร์โมคัปเปิล 2 แชนแนล รองรับเทอร์โมคัปเปิลแบบ J, K, E, T, R, S, และ N ได้ 2 แชนแนล บันทึกข้อมูลได้ 8,800 ข้อมูล เชื่อมต่อกับคอมพิวเ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech EA20 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น แสดงผลค่าอุณหภูมิความชื้นหรือ Dew Point หรือ Wet Blb ได้พร้อมกัน เลือกหน่วยวัดเป็น °C หรือ °F ปิดเครื่ ...

รายละเอียด Extech EA25 ไฮโกรมิเตอร์+Datalogger จอแสดงผลแบบ LCD พร้อมกราฟแท่ง แสดงผลข้อมูลอุณหภูมิ, ความชื้น, Dew Point และ Wet Bulb บันทึกข้อมูลได้ 15,000 ข้อมูล ซอฟต์ ...

คุณสมบัติของเครื่องวัดแสง Extech EA30 หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พร้อม Bargraph มีสัญลักษณ์แจ้วเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำหรือค่าเกินย่านการวัด ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน ใช้เซ ...

รายละเอียด คุณสมบัติ Extech EA33 เครื่องวัดแสง (999,900Lux) ช่วงการวัดสูงสุด 999,900Lux หรือ 99,990Fc ความละเอียด 0.01Lux หรือ 0.001Fc ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech EX900 แบบ 4-in-1 คลอรีน, พีเอช, โออาร์พีและอุณหภูมิ หัวโพรบแบบแบนราบเหมาะสำหรัทำงานกับของเหลว และของแข็ง หน้าจอแสดงผลแบบ LCD สอบเทียบตัวเองอัต ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech HD300 เครื่องวัดความเร็วลม CFM CMM+อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิพื้นผิวได้สูงสุด 500°C แสดงผลค่าอุณหภูมิและความเร็วลม ...

รายละเอียด คุณสมบัติ Extech HD350 เครื่องมือวัดความดัน+ความเร็วลม แสดงผลความดัน, ความเร็วลม, Air Flow และอุณหภูมิได้พร้อมกัน ช่วงการวัด ±0.7252psi เลือกหน่วยวัดความดั ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech HD450 เครื่องวัดแสงแบบเฮฟวี่ดิวตี้ Datalogger บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติได้ 16,000 ข้อมูล บันทึกข้อมูลแบบแมนนวลได้ 99 ข้อมูล ช่วงการวัดสูงถึง 40 ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech HD500 เครื่องวัดความชื้น+อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์+Type K อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุดได้ 500°C เทอร์โมมิเตอร์ Type K วัดอุณหภูมิสูงสุดไ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ กล้องงู Extech HDV540 Articulating VideoScope โพรบกล้องงูแบบปรับหัวได้สูงถึง 240 องศา สายกล้องงูโพรบแบบ Flexible ยาว 1 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกล้อง ...

รายละเอียด คุณสมบัติของกล้องงู Extech HDV610 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกล้อง 5.5 มิลลิเมตร/60° FOV ความละเอียดกล้องแบบ High Definition 640 x 480 พิกเซล จอแสดงผล 5.7 นิ้ว แบบ L ...

รายละเอียด คุณสมบัติของกล้องงู Extech HDV620 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกล้อง 5.8 มิลลิเมตร สายยาว 1 เมตร/60° FOV จอแสดงผล 5.7 นิ้ว แบบ LCD TFT ความละเอียดกล้องแบบ High D ...

รายละเอียด กล้องงู Extech HDV640 พร้อมด้วย Handset+Articulating Probe AV output สำหรับดูภาพและวิดีโอผ่านมินิเตอร์ หน่วยความจำ SD Card บันทึกภาพได้มากกว่า 15,000 ภาพ บันทึกวิ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของกล้องงู Extech HDV650-30G พร้อมสายยาว 30 เมตร สายกล้องยาว 30 เมตรแบบ Fexible กันน้ำ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED จำนวน 12 ดวง เส้นผ่าศูนย์กลางกล้อง 25 มิ ...

รายละเอียด คุณสมบัติ Extech LT300 เครื่องวัดแสง สายยาว 12 นิ้วและยืดยาวสูงสุด 24 นิ้ว วัดค่าได้สูงสุด 200,000 ลักซ์ ความแม่นยำสูง ±(5% reading + 0.5%FS) Peak mo ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech MO210 เครื่องวัดความชื้น แสดงผลความชื้นเป็นตัวเลขและ Bargraph สำหรับวัดความชื้นไม้และวัสดุก่อสร้าง ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถเป็นเข็ม ...

รายละเอียด ในชุดประกอบด้วย เครื่องวัดความชื้นไม้ MO220, โพรบวัดความชื้น, โพรบวัดอุณหภูมิ, ฝาครอบ, Replacement pins, Pouch case, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน แบรนด์สินค้า EXTECH รุ่น MO220 ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech MO230 เครื่องวัดความชื้น จอ LCD แสดงผลตัวเลขและกราฟแท่ง แสดงผลอุณหภูมิและความชื้นไม้ได้พร้อมกัน มีข้อมูลไม้ 3 กลุ่มและวัสดุก่อสร้าง 4 กลุ่มในห ...

รายละเอียด คุณสมบัติของเครื่องวัดความชื้นแบบเซ็นฌซอร์ Extech MO280 วัดความชื้นในไม้ เลือกวัดความชื้นไม้ได้ 10 ประเภท จอแสดงผลแบบ LCD แสดง % ความชื้นในไม้ วัดได้ลึก 20 ...

รายละเอียด Extech MO295 เครื่องวัดความชื้น Psychrometer บันทึกข้อมูลแบบแมนนวลได้ 20 ข้อมูล พร้อมอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ แสดง Analog Bargraph สามารถวัดความชื้นไม้และวัสด ...

รายละเอียด คุณสมบัติของเครื่องวัดความชื้นแบบเข็มและไร้เข็ม Extech MO55 วัดความชื้นในไม้และวัสดุก่อสร้าง วัดความชื้นแบบไร้เข็ม (Scan Mode) ได้ลึก 25 มิลลิเมตร ฟังชั่นแจ้งเตือ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech PH100 pH Meter ช่วงการวัดค่า pH/ความแม่นยำ 0.00 ถึง 14.99 / ± 0.01pH ช่วงการวัดค่า ORP / ความแม่นยำ ± 999mV / ± 4mV ช่วงก ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech PH220-C PH Meter (สายยาว 1 เมตร) สายยาว 1 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร หน้าจอแสดงผลแบบแอซีดีขนาดใหญ่ แสดงผลค่า pH, mV และอุณหภูมิได้ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech RH101 ไฮโกรมิเตอร์+อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์, อุณหภูมิภายนอก (อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์), อุณหภูมิในอากาศ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech RH520B เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแสดงผลแบบกราฟ+บันทึกค่าได้ แสดงผลข้อมูลอุณหภูมิ,ความชื้นและเวลาในรูปแบบกราฟและตัวเลขได้พร้อกัน ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ La ...

รายละเอียด บันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ 16,000 ข้อมูล บันทึกข้อมูลความชื้นได้ 16,000 ข้อมูล ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 70 องศาเซลเซียส ค่าความละเอียด / ความผิดพลาดของค่าที่ได้จ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech RPM10 เครื่องวัดความเร็วรอบ มีอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 315°C วัดความเร็วรอบได้ทั้งแบบ Photo และ Contact ควา ...

  Extech RPM33 เครื่องวัดความเร็วรอบ คุณสมบัติ ·        หน้าจอแสดงผลแบบ LCD 5 หลัก ·        ...

  Extech RPM40 เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัสและเลเซอร์ คุณสมบัติของ ·        หน่วยการวัดเป็น RPM, inches/min, ft/min, m/min · ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech SDL300 Anemometer แบบใบพัดโลหะ+Datalogger ใบพัดทำจากโลหะทนความร้อนได้สูง 70 องศาเซลเซียส บันทึกข้อมูลลงใน SD Card ในรูปแบบไฟล์ Excel ปรับค่า S ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech SDL350 เครื่องวัดความเร็วลม Hot Wire CFM แบบ Datalogger โพรบยาวสูงสุด 2.15 เมตร ตั้งค่า sampling rate ได้ตั้งแต่1 ถึง 3600 วินาที จอแสดงผล LCD ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech SDL800 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบ Datalogger เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนพร้อมหัวแม่เหล็ก สายเซ็นเซอร์ยาว 120 เซ็นติเมตร ช่วงความถี่ 10Hz ถึง ...

รายละเอียด ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 70 องศาเซลเซียส ความละเอียดของค่าที่ได้จากการวัด 0.1 องศาเซลเซียส ค่าความผิดพลาดของค่าที่ได้จากการวัด +- 1.0 องศาเซลเซียส บันทึกข้อมู ...

รายละเอียด คุณสมบัติของเทอร์โมมิเตอร์แบบเข็ม Extech TM55 เหมาะสำหรับวัดอาหาร, แช่แข็ง, ของเหลว, ทางการเกษตร (ดิน) และใช้ในห้องปฏิบัติการ ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง  250 องศาเ ...

รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech VPC300 Video Particle Counter เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ แสดงผลขนาดของฝุ่น 6 แชนแนล, อุณหภูมิ, ความชื้น, Dew Point และ Wet Bulb ได้พร้อกัน หน้าจอแส ...