Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ประเภทสินค้า เครื่องทดสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า


เครื่องทดสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

Fluke 1660 Series เครื่องมือทดสอบการติดตั้งแบบมัลติฟังก์ชัน
  เครื่องมือทดสอบการติดตั้ง Fluke 1660 Series คือเครื่องทดสอบการติดตั้งเพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และทำให้ผู้ใช้สามารถส่งผลการทดสอบแบบไร้สายผ่านสมาร์ทโฟนจา ...

Fluke 9040 เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส
Fluke 9040 ใช้ในการตรวจทิศทางหรือลำดับของเฟสในงานไฟฟ้า 3 เฟส เช่น งานระบบไฟจ่าย, มอเตอร์ 3 เฟส, วงจรขับต่างๆ โดยแสดงจำนวนเฟสที่ปรากฏ และลำดับของเฟสบนจอ LCD ช่วยให้สามารถกำหนดลำดับเฟสได้อย่างถูกต้อง ...

Fluke 9062 เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส และทิศทางหมุนของมอเตอร์แบบไม่สัมผัส
Fluke 9062 ใช้ในการตรวจหาเฟส และทิศทางการหมุนของมอเตอร์โดยไม่ต้องสัมผัส ใช้ได้กับมอเตอร์ 3 เฟส ทั้งชนิดซิงโครนัสและอะซิงโครนัส และใช้ในการตรวจลำดับเฟสในระบบไฟ 3 เฟส โดยการใช้สายวัด (แบบเดียวกับ Fluk ...

Metrel MI 2093 เครื่องค้นหาสายไฟ, ฟิวส์ และเบรกเกอร์
  MI 2093 เป็นเครื่องค้นหาแนวสายไฟฟ้าที่เดินในราง, ท่อ หรือใต้ผนัง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจหาและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โดยไม่ต้องมีการขุดเจาะ สามารถตรวจสอบวงจรระหว่างเต้ารับและเซอร์กิตเบรกเกอร์ หรื ...

Metrel MI 3102 BT เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
  ใช้ทดสอบระบบกราวด์ในบ้านและอาคาร เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร โรงงาน เพื่อความปลอดภัย ทดสอบ Voltage, Line/Loop Impedance, IPSC, RCD, Insulation, Continuity 200mA, Leakage C ...

Metrel MI 3105 เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
  Metrel MI3105 เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและได้ตามมาตรฐานสากล BS7671 ฟังก์ชั่นการทดสอบครบแ ...

Metrel MI 3108 เครื่องทดสอบในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  MI 3108 EurotestPV เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และยังสามารถทดสอบในอาคาร โรงงาน เพื่อความปลอดภัยได้อีกด้วย ท ...

Metrel MI 3152 เครื่องตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร มัลติฟังค์ชั่น
  สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน BS7671, IEC60364, IEC61557 สำหรับช่างไฟฟ้าที่ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าตามโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง สำนักงาน บ้าน และโรงงาน ที่วางแผนการซ่อมบำรุง ที่มีปริมาณงานมาก ...

Metrel MI 3155 เครื่องมือตรวจวัดซ่อมบำรุงและตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
เครื่องตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบ Multifunction ครบเครื่องที่สุดในเครื่องเดียว ใหม่ล่าสุดจาก Metrel หน้าจอสีสัมผัส ทำให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าใจผลการวัดได้ง่าย ตรวจวัดแรงดันไฟฟ ...

Metrel MI 3280 เครื่องทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
ปัญหาความร้อน ความชื้น อาจทำให้ Turn Ratio และความต้านทานขดลวด รวมถึงมุมเฟสเปลี่ยนไป ทำให้เกิดปัญหาเสียหายต่อตัวหม้อแปลงได้ Metrel MI3280 Digital Transformer Analyzer เครื่องทดสอบหม้อแปลงไ ...

Seaward PowerTest 1557 เครื่องทดสอบหลายหน้าที่สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้า
  เป็นเครื่องทดสอบหลายหน้าที่สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน BS7671 (17th Edition) แบบมือถือ มีโพรบวัดติดตั้งในตัว ช่วยให้ทำงานได้สะดวกและปลอดภัย วัดค่าได้รวดเร็วใน 5 วินาที ทดสอ ...