Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ประเภทสินค้า เครื่องวัดระยะทาง


เครื่องวัดระยะทาง

Leica D1 เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ยี่ห้อ Leica DISTO รุ่น D1 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1. คุณลักษณะ     1.1  เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ     1.2  ความถู ...

Leica D2 New เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ยี่ห้อ Leica DISTO รุ่น D2 New ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1. คุณลักษณะ     1.1  เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ     1.2  คว ...

Leica D510 เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ยี่ห้อLeica DISTO รุ่น D510 1. คุณลักษณะ    1.1  เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ    1.2  ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน  ...

Leica D810 เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมีไวเลสต์
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ยี่ห้อLeica DISTO รุ่น D810 touch 1. คุณลักษณะ     1.1  เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ     1.2  ความถูกต้องในการวัดร ...

อบรม/สัมมนา

                                            

 

ดาวน์โหลด