Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าFluke 434, 435 Series II เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส


ข้อมูลสินค้า

 
Fluke 434, 435 Series II เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส

Fluke 434, 435 Series II เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส


Model: Fluke 434, 435 Series II
   เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า    Fluke
 
Loss Calculation

 

รุุ่นใหม่ วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าได้ละเอียดยิ่งขึ้น พร้อมฟังค์ชั่นวิเคราะห์การใช้พลังงาน สามารถแจกแจงการสูญเสียจากสาเหตุต่างๆ และคำนวณต้นทุนที่สูญเปล่า

Fluke 435-II ช่วยในการค้นหา, คาดการณ์, ป้องกัน และตรวจแก้ไข ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั้งชนิด 3 เฟส และ 1 เฟส มีอัลกอริทึมในการหาค่าสูญเสียพลังงานจากฮาร์มอนิกและอันบาลานซ์ เพื่อหาต้นตอของการสูญเสียในระบบได้อย่างแม่นยำ

 • คำนวณการสูญเสียพลังงาน : ทั้งจากแอคทีพและรีแอคทีพเพาเวอร์, อันบาลานซ์และฮาร์มอนิก พร้อมคิดเป็นตัวเลขจำนวณเงินที่สูญเสียให้เสร็จ
 • วัดประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ : โดยการวัดกำลัง AC เอาต์พุตและ DC อินพุต พร้อมกัน ของระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ใช้ DC Clamp เป็นอุปกรณ์เสริม)
 • จับสัญญาณด้วย PowerWave : สามารถบันทึกข้อมูลสัญญาณรูปคลื่น RMS ได้รวดเร็ว ทั้งครึ่งรูปคลื่นและเต็มรูปคลื่น เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางไดนามิกของระบบ เช่น การสตาร์ตของเจเนอเรเตอร์, การสวิตชิ่งของ UPS
 • บันทึกรูปคลื่นเหตุการณ์ : บันทึก waveform ของแรงดันและกระแสในแต่ละเหตุการณ์ พร้อมกันทั้ง 3 เฟส โดยอัตโนมัติในทุกโหมดการวัด
 • โหมดวัดทรานส์เชียนต์อัตโนมัติ : วิเคราะห์ข้อมูลรูปคลื่น 200 kHz ทุกเฟสพร้อมกัน ที่แรงดันสูงสุด 6 kV
 • Fully Class-A compliant : มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 Class-A standard
 • วิเคราะห์สัญญาณในสายเมน : วิเคราะห์การรบกวนที่เกิดจากสัญญาณควบคุมแบบริปเปิ้ลที่ความถี่เฉพาะ ที่ผ่านสายเมนของระบบ
 • ตรวจค้นปัญหาแบบ real-time : โดยการวิเคราะห์กราฟแนวโน้มด้วยเครื่องมือเคอร์เซอร์และซูม
 • ปลอดภัยสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรม : มาตรฐานความปลอดภัย 600 V CAT IV/1000 V CAT III
 • วัดได้พร้อมกัน 3 เฟสและนิวตรอล : ด้วยโพรบวัดกระแสที่มีความยืดหยุ่นสูง ใช้วัดในที่คับแคบได้โดยสะดวก
 • ทำกราฟแนวโน้มอัตโนมัติ : ทุกการวัดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติสำหรับการตรวจดูกราฟแนวโน้มย้อนหลังได้ทันที โดยไม่ต้องตั้งค่า
 • มอนิเตอร์ระบบ : แสดง 10 พารามิเตอร์ทางคุณภาพไฟฟ้าที่หน้าจอ ตามมาตรฐาน EN50160
 • ฟังคชั่นดาต้าล็อกเกอร์ : กำหนดช่วงเวลาและเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลทดสอบตามความต้องการได้ 600 พารามิเตอร์
 • ออกเอกสารรายงานได้ : ดูกราฟ วิเคราะห์ ออกเอกสารรายงาน ด้วยซอฟต์แวร์

 

สินค้าประเภทเดียวกัน