Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าFluke 721 เครื่องสอบเทียบความดัน 2 ช่อง ความแม่นยำสูง


ข้อมูลสินค้า

 
Fluke 721 เครื่องสอบเทียบความดัน 2 ช่อง ความแม่นยำสูง

Fluke 721 เครื่องสอบเทียบความดัน 2 ช่อง ความแม่นยำสูง


Model: Fluke 721
   เครื่องมือสอบเทียบ    Fluke
 

Fluke 721 เป็นเครื่องสอบเทียบความดันความแม่นยำสูง ที่มีเซ็นเซอร์ความดันให้ใช้งาน 2 ช่อง ทำให้สามารถวัดความดัน Static และความดัน Differential ได้พร้อมกันในครั้งเดียว และวัดอุณหภูมิความเที่ยงตรงสูงได้ด้วย เหมาะสำหรับงานตรวจวัดและสอบเทียบการส่งมอบก๊าซหรือน้ำมันทางท่อ (Custody Transfer Applications)

Fluke 721 สามารถจัดชุดให้เหมาะกับงานโดยการเลือกรุ่นเซ็นเซอร์ความดันด้านต่ำ 16 PSI (1.1 bar) หรือ 36 psi (2.48 bar) และเพิ่มความดันด้านสูงที่มี 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 หรือ 5000 psi (6.9, 20, 24.5, 69, 103.4, 200, 345 bar)

คุณสมบัติเด่น

  • เหมาะกับงานสอบเทียบการส่งก๊าซหรือน้ำมันทางท่อ (custody transfer)
  • มีช่องต่อเซ็นเซอร์ความดัน 2 ช่อง อิสระจากกัน ความแม่นยำสูง 0.025 %
  • มีอินพุต Pt100 สำหรับต่อกับโพรบวัดอุณหภูมิ RTD (อุปกรณ์เสริม)
  • วัดสัญญาณ 4 - 20 mA
  • มีแหล่งจ่ายหลูป 24 V สำหรับจ่ายทรานสมิตเตอร์ที่กำลังทดสอบ
  • วัดแรงดันได้ 30 V dc สำหรับตรวจสอบแหล่งจ่ายหลูป 24 V
  • เพิ่มย่านวัดความดันได้ด้วยโมดูลความดันรุ่น 700Pxx ที่มีให้เลือก 29 ช่วงความดัน
  • มีจอแสดงผลขนาดใหญ่ พร้อมไฟที่จอ แสดงค่าพร้อมกัน 3 พารามิเตอร์
  • เก็บบันทึกการตั้งค่าได้ 5 ชุด สำหรับเรียกกลับมาใช้ได้ทุกเมื่อทันที
สินค้าประเภทเดียวกัน