Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าFluke 810 เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน


ข้อมูลสินค้า

 
Fluke 810 เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน

Fluke 810 เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน


Model: Fluke 810
   เครื่องวัดความสั่นสะเทือน    Fluke
 

Fluke 810 ช่วยควบคุมการหยุดขบวนการผลิตโดยไม่ตั้งใจ, ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ, จัดลำดับความสำคัญงานซ่อม และจัดการทรัพยากรด้วยแนวทางใหม่ โดยวิธีทดสอบความสั่นสะเทือน

Fluke 810 Vibration Tester Test Result

คุณสมบัติเด่น

 • ออกแบมาเฉพาะเพื่อตรวจหาความผิดปกติทางกลหลักๆ (แบริ่งชำรุดและสึกหรอ, การหลวม, การเยื้องศูนย์, เสียสมดุล) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ หลีกเลี่ยงความจำเป็นที่ต้องหยุดสายพานการผลิต
 • แสดงระดับความรุนแรงของสิ่งผิดปกติเป็น 4 เฉดสี (เขียว/เหลือง/ส้ม/แดง) ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
 • ให้คำแนะนำในการซ่อมแก่ช่างเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา
 • มีการแสดงข้อความช่วยเหลือ (HelpX ตามหมวดหมู่ของปัญหา เพื่อเป็นแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ใช้ที่ยังไม่ชำนาญ
 • หน่วยความจำในตัว 2 GB เก็บบันทึกข้อมูลผลการวัดเครื่องจักรไว้เป็นประวัติได้เหลือเฟือ
 • มีฟังค์ชั่น Self-test ตรวจสอบความสมบูรณ์พร้อมของเครื่องด้วยตัวเอง
 • มีโพรบเลเซอร์วัดความเร็วรอบ สำหรับวินิจฉัยเครื่องจักรที่ความเร็วทำงานอย่างแม่นยำ
 • ใช้หัววัดความเร่งแบบ 3 แกน ตรวจวัดได้ครบถ้วนสมบูรณ์กว่าแบบแกนเดียว
 • ซอฟต์แวร์ Viewer PC เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลและความสามารถในการสืบค้นติดตามประวัติในอดีตของต่ละเครื่องจักร

Fluke810 Application Fluke810 Sensor Placement

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ตรวจปัญหาเครื่องจักร และเข้าใจสาเหตุของความผิดปกติ
 • ตรวจเครื่องจักรก่อนและหลังการซ่อมบำรุง เพื่อยืนยันคุณภาพการซ่อม
 • ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักรใหม่อย่างถูกต้องสมบูรณ์
 • ให้ข้อมูลที่เป็นตัวเลข/ปริมาณของสภาพเครื่องจักรในการพิจารณาว่าสมควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
 • จัดลำดับความสำคัญและวางแผนการซ่อมและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คาดการณ์ความเสียหายของเครื่องจักรก่อนเกิดความเสียหายจริง และจัดหาอะไหล่สำรองล่วงหน้า
 • เพียงอบรมช่างเทคนิคมือใหม่หรือมีประสบการณ์น้อยด้วยเวลาไม่นาน ก็สามารถสร้างทีมงานซ่อมบำรุงที่มีทักษะได้

 

สินค้าประเภทเดียวกัน