Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สินค้าFluke 87V, 83V ดิจิตอลมัลติมิเตอร์


ข้อมูลสินค้า

 
Fluke 87V, 83V ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

Fluke 87V, 83V ดิจิตอลมัลติมิเตอร์


Model: Fluke 80 Series
   เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์    Fluke

 

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ RMS แท้ ที่มีโลวพาสฟิลเตอร์
เหมาะสำหรับการบำรุงรักษาและตรวจซ่อมตัวขับมอเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีโลวพาสฟิลเตอร์ที่สามารถเลือกได้ ทำให้สามารถแยกปัญหาแรงดันไฟฟ้า กระแส และความถี่ของตัวขับมอเตอร์ออกจากกัน

คุณสมบัติ

  • มัลติมิเตอร์ขนาด 3 ½ (4,000 หน่วยนับ) ในรุ่น 83V และ 4 ½ หลัก (19,999 หน่วยนับ) ในรุ่น 87V
  • วัดค่าดิวตี้ไซเกิลและความกว้างพลัส
  • วัดสัญญาณแบบผสม ac และ dc
  • วัดสัญญาณที่ความถี่สูงถึง 200 kHz
  • ฟังก์ชันพิเศษเฉพาะ Fluke 87 V ในการวัดแรงดันไฟฟ้า และความถี่แม่นยำ สำหรับตรวจวัดตัวขับและปรับความเร็วมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่กำเนิดสัญญาณรบกวน
  • เทอร์โมมิเตอร์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องพร้อมโพรบ จะช่วยให้สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้ีองพกพาเครื่องมือวัดอื่นเพิ่มเติม
  • มีโหมด Relative ช่วยให้ตัดค่าความต้านทานของสายวัดได้ในขณะวัดความต้านทาน หรือเปลี่ยนจุดอ้างอิงได้ขณะวัดแรงดันหรือกระแส

 

สินค้าประเภทเดียวกัน