Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |


MI 2077 TeraOhm 5 kV จำกัดเพียง 1 เครื่องเท่านั้น


Metrel MI 2077 TeraOhm 5 kV เป็นเครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าแบบดิจิตอล ด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง 5000 V

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

  • วัดความต้านทานฉนวนได้ถึง 5 TΩ
  • ทดสอบค่า PI, DD, DAR อัตโนมัติ
  • ทดสอบแบบ Step Voltage
  • ตั้งเวลทดสอบได้จาก 1 วินาที ถึง 90 นาที
  • วัดค่า Capacitance ได้ถึง 50µF
  • เก็บค่าวัดได้ 1000 ค่า

 

จำกัดเพียง 1 เครื่องเท่านั้น
02-444-0844