Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ประเภทสินค้า เครื่องทดสอบระบบโซล่า


เครื่องทดสอบระบบโซล่า

Fluke SMFT-1000: เครื่องทดสอบและวัดประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์มัลติฟังก์ชัน
คุณลักษณะสำคัญ โซลูชันการทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ แบบครบวงจรที่ตรงตามมาตรฐาน IEC 62446-1 สำหรับการทดสอบในหมวด 1 และหมวด 2 การวัดแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (VOC) โมดูล/สตริงโซลาร์เซลล์กร ...

Metrel MI 3109 เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพ และการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
MI 3109 EurotestPV Lite เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางไฟฟ้า ทดสอบการติดตั้งระบ ...

Seaward PV200 เครื่องทดสอบระบบโซลาร์
เครื่องทดสอบงานติดตั้งและซ่อมบำรุงและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ทดสอบระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์รูฟท็อปหรือระบบโซลาร์บนหลังคา โซลาร์ฟาร์ม ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC6244 ...

Seaward Solar Power Clamp เครื่องทดสอบระบบโซลาร์
แคลมป์สำหรับช่างมือชีพ - งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีชื่อเรียกดังต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล ...

Seaward Solar Survey Series เครื่องทดสอบระบบโซลาร์
เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Logging ได้ ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีชื่อเรียกดังต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผ ...

SEAWARD Solar Utility Pro เครื่องทดสอบงานติดตั้งและซ่อมบำรุงความปลอดภัยระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบในระ ...