Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ประเภทสินค้า เครื่องวัดความสั่นสะเทือน


เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

Extech 407860 เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech 407860 เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนพร้อมหัวแม่เหล็ก สายเซ็นเซอร์ยาว 100 เซ็นติเมตร ช่วงความถี่ 10Hz ถึง 1kHz คว ...

Extech SDL800 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบ Datalogger
รายละเอียด คุณสมบัติของ Extech SDL800 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบ Datalogger เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนพร้อมหัวแม่เหล็ก สายเซ็นเซอร์ยาว 120 เซ็นติเมตร ช่วงความถี่ 10Hz ถึง ...

Fluke 805 FC เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก
Fluke 805 FC เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก แม่นยำ วัดซ้ำได้ สำหรับตรวจสอบมอเตอร์และเครื่องจักรหมุนทุกชนิดอย่างรวดเร็ว ขอแนะนำ Fluke 805 FC Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดพกพา สำ ...

Fluke 810 เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน
Fluke 810 ช่วยควบคุมการหยุดขบวนการผลิตโดยไม่ตั้งใจ, ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ, จัดลำดับความสำคัญงานซ่อม และจัดการทรัพยากรด้วยแนวทางใหม่ โดยวิธีทดสอบความสั่นสะเทือน คุณสมบัติเด่น ออกแบมาเฉพาะ ...

Fluke 830 เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ ระบบดิจิตอล ความละเอียดสูง
Fluke 830 เป็นเครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ที่ใช้งานง่าย, ให้คำตอบที่รวดเร็ว, แม่นยำ และสามารถปฏิบัติได้ ช่วยให้สายการผลิตในโรงงานดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่น วัดความคลาดเคลื่อนและให้คำแนะการแก้ไขปั ...